Hibe Programı

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Temmuz 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında, NUTS II bölgesindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında yürütülmüştür.

Program kapsamında, başta bakım sorumlulukları ve kırsaldan  kente göç nedeniyle işsiz kalmış kadınlara mesleki eğitim, girişimcilik becerisi kazandırma çalışmalarının yanı sıra, kadınların güçlendirilmesi ve özellikle kadın hakları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetleri içeren 131 proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerin bütçeleri 50.000 ile 400.000 Avro arasında değişmektedir. Hibe bileşeni için tahsis edilen toplam bütçe 23.770.589 Avro’dur.

Hibe Programının uygulandığı iller: Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat.

İl bazında projelerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Programın Amacı:

Hibe projeleri ile kadın istihdamının desteklenmesi ve kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önündeki kültürel ve diğer engellerle mücadele edilmesi amaçlanmıştır.
Desteklenen projeler, birbirini tamamlayan ve yerel paydaşlar arasında sürdürülebilir işbirliği oluşturmak amacıyla ortaklık temelli bir yaklaşımla uygulanmıştır.

Hibe Programı Kapsamında:

 • 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır,
 • 9557 kadın hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır,
 • 914 kadın istihdam edilmiştir,
 • 17 projeden 780 kadın girişimcilik kurslarına katılmıştır,
 • 113 kadın girişimci olmuştur,
 • 33 projeden 1940 kadın çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı konusunda eğitim almıştır,
 • 118 kadın kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmeti almıştır,
 • 12 projeden 140 kadın eğitimler sırasında çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmıştır,
 • 23 projeden 2424 kadın sosyal güçlendirme eğitimleri almıştır,
 • 321 kadın kooperatife üye olarak üretime katılmıştır,
 • 631 kadın ev eksenli çalışmaya başlamıştır.

Projelerle ilgili istatistikler için tıklayınız.